Seznam titulů: Francouzština FACETTES - Začátečníci Francouzština FACETTES - Středně pokročilí Francouzština FACETTES - Pokročilí Kompletní kurz francouzštiny je založen na nejnovější učebnici francouzštiny Facettes nakladatelství Max Hueber Verlag GmbH, které byly upraveny pro výuku pomocí počítače a rozšířeny o další cvičení. Kurz používá technologii rozpoznávání řeči IBM ViaVoice a díky ní je možné nejen aplikaci, ale i řadu cvičení ovládat hlasovými povely ve francouzském jazyku. Při výuce... Celý popis

Koupit za 2 250 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších

Popis

Seznam titulů:
Francouzština FACETTES - Začátečníci
Francouzština FACETTES - Středně pokročilí
Francouzština FACETTES - Pokročilí

Kompletní kurz francouzštiny je založen na nejnovější učebnici francouzštiny Facettes nakladatelství Max Hueber Verlag GmbH, které byly upraveny pro výuku pomocí počítače a rozšířeny o další cvičení. Kurz používá technologii rozpoznávání řeči IBM ViaVoice a díky ní je možné nejen aplikaci, ale i řadu cvičení ovládat hlasovými povely ve francouzském jazyku.
Při výuce můžete postupovat podle předem připraveného výukového plánu nebo podle vlastního uvážení vybírat lekce a stránky. Data kurzu jsou mezi sebou důsledně provázána, takže když děláte cvičení, můžete se jedním klepnutím myši podívat na gramatický výklad nebo související cvičení.
Klíčem k efektivnímu učení je správné načasování opakování, které nesmí přijít příliš pozdě (už si nebudeme nic pamatovat) ani příliš brzy (budeme opakovat zbytečně často). K učení francouzských slovíček a frází slouží metoda RE-WISE, jejímž úkolem je zachovat ve studentově paměti co nejvíce znalostí a zároveň minimalizovat počet nutných opakování.
Nezbytným prvkem výuky jazyka je nácvik správné výslovnosti. Pomocí zobrazených hlasových křivek se můžete naučit mluvit tak, aby vám rozuměli i rodilí mluvčí.
Aplikace používá nejnovější softwarové technologie. Modulární uspořádání a otevřenost systému umožňují jeho využití nejen pro jazykové vzdělávání, ale obecně pro tvorbu výukových multimediálních programů.
Aplikace pro výuku a procvičování slovíček z jazykových kurzů LANGMaster prostřednictvím mobilních telefonů a internetu. Pomocí LANGMaster WORDTIGER je možné účinně procvičovat slovní zásobu, studovat slovní spojení či ověřovat nabyté znalosti. Inovativní předností programu je jeho univerzální využití doslova kdykoliv a kdekoliv.
H L A V N Í R Y S Y
KURZY moderní učebnice výklad gramatiky francouzsko-české glosáře nácvik správné výslovnosti
170 hodin intenzivní výuky
přes 950 stran textu
780 cvičení
více než 4700 nových slovíček a frází
1260 obrázků a fotografií
GRAMATIKA přízvuk a výslovnost výslovnost, přízvuk a intonace rod podstatných jmen časování sloves slovesa I. třídy, Slovesa II. třídy stupňování přídavných jmen a příslovcí zájmeno "tout" minulý čas složený blízká minulost a blízká budoucnost a mnoho dalších témat potřebných ke zvládnutí jazyka
GLOSÁŘ francouzsko-český glosář s 4 732 slovíčky a frázemi propojení s kurzy (metoda click&see) napojení na metodu RE-WISE pro učení slovíček a frází
OBSAH SLOVNÍKU
50 000 hesel
90 000 významů
25 000 ozvučených hesel
S Y S T É M O V É P O Ž A D A V K Y
PC Pentium 166 MHz, 64 MB RAM 100 MB volného místa na disku rozlišení 800x600, High Color (16bit)
CD-ROM mechanika (8-rychlostní) zvuková karta (SB kompatibilní) mikrofon (u jazykových kurzů)
Microsoft Internet Explorer 5.5 (je součástí instalačního CD-ROM)
Windows 95, 98, ME, 2000, XP, NT 4.0
Zobrazit více

Články odjinud