Španělština do ucha

0 %
Stars
(0 hodnocení)

Španělština do ucha + EUROWORD MAXI V našem internetovém obchodě nabízíme možnost tohoto  výhodného nákupu s výraznou slevou i v kompletu Španělština do ucha + EUROWORD MAXI! Španělština do Ucha na 5 CD Učíte se španělsky a dělá Vám problémy porozumění? Jste úplný začátečník nebo pokročilý? Stačí jen poslouchat.... Audio učebnice Španělština do ucha je založená na principu nácviku porozumění. Obsahuje stručné, ale výstižné vysvětlení jednotlivých gramatických jevů a následné vyslechnutí si vět,... Celý popis

Koupit za 692 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších

Popis

Španělština do ucha + EUROWORD MAXI
V našem internetovém obchodě nabízíme možnost tohoto  výhodného nákupu s výraznou slevou i v kompletu Španělština do ucha + EUROWORD MAXI!

Španělština do Ucha na 5 CD
Učíte se španělsky a dělá Vám problémy porozumění? Jste úplný začátečník nebo pokročilý? Stačí jen poslouchat.... Audio učebnice Španělština do ucha je založená na principu nácviku porozumění. Obsahuje stručné, ale výstižné vysvětlení jednotlivých gramatických jevů a následné vyslechnutí si vět, které jsou zaměřené na uvedený gramatický jev - po španělské větě namluvené rozeným mluvčím následuje krátká pauza a po ní český překlad. Tato unikátní kolekce obsahuje 1800 vět a 1100 samostatných slov a frází. Na čtyřech CD máte možnost se seznámit a procvičit si převážně používanou španělskou gramatiku. Páté CD je zaměřené na slovní zásobu, která je seřazená do konverzačních témat.
Tato audio učebnice je zaměřená na procvičování mluvnice na příkladových větách, což má trojí účinek: osvojení si gramatického jevu, rozšíření slovní zásoby a porozumění mluvenému slovu.
Výsledkem je výrazné zlepšení porozumění cizího jazyka, které je základem jakékoli komunikace.
Pro každý mluvnický jev jsme pro Vás v připravili 50 příkladových vět, které za sebou následují v pořadí španělská věta - 2 vteřiny pauza - český překlad. Smyslem je poslouchat tyto věty do doby až nebudete potřebovat český překlad. Z naší dosavadní zkušenosti je tento systém účinný zejména při překonání bariéry porozumění mluveného slova v cizím jazyce.
Audio učebnice mají široké využití. Můžete je používat doma, v práci, na cestách a vůbec všude tam kde chcete využít svůj čas pro výuku cizího jazyka.
Obsah
Rod podstatných a přídavných jmen, množné číslo, sloveso ser - být, tykání a vykání, zápor
Časování sloves v přítomném čase, otázka, člen, tázací zájmeno qué, quién
Nepravidelná slovesa (estar, tener, hacer), zájmena přivlastňovací, mucho, poco, bastante, muy, zvolací věty, buen, mal, un, primer, tercer, cuánto
Výraz hay - je, jsou, zájmena ukazovací, další nepravidelná slovesa (ver, saber, dar), přímý a nepřímý předmět
Slovesa (traer, poner, decir), osobní zájmena nesamostatná, slovesa se změnou kmenové samohlásky
Zvratná slovesa, udání hodin
Nepravidelná slovesa (ir, salir, venir), ir a + infinitiv, předložky, gerundium, estar + gerundium, tvary zájmen po předložkách
Další nepravidelná slovesa (coger, conocer, oír), rozkazovací způsob
Rozkazovací způsob záporný, stupňování přídavných jmen, nepravidelné, příslovce
Acabar de + infinitiv, složený minulý čas, neurčitá a záporná zájmena
Jednoduchý minulý čas, přivlastňovací zájmena samostatná, volver + a + infinitiv
Jednoduchý minulý čas - nepravidelná slovesa I., srovnávání
Jednoduchý minulý čas - nepravidelná slovesa II., jednoduchý budoucí čas - slovesa nepravidelná, podmínková souvětí reálná, předložky por, para
Imperfektum, imperfektum - nepravidelná slovesa, antes de + infinitiv, después de + infinitiv
Plusquamperfektum, nepřímá řeč, trpný rod
Podmiňovací způsob jednoduchý, souslednost časů, vztažná zájmena
Konverzační témata
číslovky
zdraví
rodina
sporty
čas
práce, povolání
nakupování
pozdravy, představování
ubytování
na cestách
jídlo
banka
zeměpis
pošta
kino, divadlo
média a komunikace
móda
volný čas
telefonování
město
předložky
EUROWORD MAXI španělština
Práce s EuroWordem je efektivní a snadná:
Zadávání vlastních slov a výrazů
Tato část EuroWordu slouží pro správu slovní zásoby tzn. přidávání, úpravu, mazání slovíček. Slovíčkem se myslí slovo, příkladová věta, fráze nebo slovní spojení.
Při kliknutí na ikonu „Editace a úprava“ se Vám otevře obrazovka, která slouží pro zadávání, úpravu a mazání nových slov a frází. Na první pohled vidíte, kolik výrazů máte součtem ve všech lekcích. Vytvořte si svoji vlastní lekci, kterou si pojmenujte tak, aby název charakterizoval alespoň stručně její obsah (například: SZ lekce 5, konv. sz bydlení) a podobně. Poté, co vytvoříte novou lekci, můžete do ní začít zadávat slova nebo fráze – nejprve výraz v cizím jazyce, potom jeho český ekvivalent. Takto si můžete vytvořit až 500 svých vlastních lekcí. S těmito výrazy jde provádět mnoho změn – můžete mazat nebo přejmenovávat celé lekce, můžete vyhledávat výrazy v celém slovníku, můžete si své lekce kdykoli doplňovat a podobně.
Procvičování
Tento oddíl souží k procvičování lekcí, které jste si buď sami zadali nebo případně zakoupili od společnosti Eddica. Po vstupu do této části se Vám objeví seznam všech lekcí, které máte v EuroWordu zadány. Zaškrtnutím políčka v pravém sloupci si vybíráte lekce, které chcete procvičovat. Můžete zvolit procvičování libovolného počtu lekcí najednou. Velice variabilní jsou parametry procvičování, které lze nastavit do nejmenších detailů - volíte si:
zadávání slov postupně, nebo náhodně.
směr procvičování – zda chcete překládat z cizího jazyka do češtiny, z češtiny do cizího jazyka nebo zda se má náhodně vybrat slovo na překlad v cizím nebo českém jazyce.
režimu posuvu slovíček: klasický posun použijete k prvotnímu seznámení se s výrazy ve skupině, manuální posun slovíček použijete tehdy, pokud mám dostatek času a chci se nad každým výrazem řádně zamyslet a popřípadě si jej několikrát zopakovat, automatický posun použijete tehdy, pokud chcete procvičovat slovíčka svižně s faktorem časového stresu. Tato volba nejlépe simuluje reálnou situaci, kdy si musím v rozhovoru rychle vzpomenout na určitý výraz.
Každý ze tří procvičovacích režimů má svá specifika a každý se používá pro jiný typ procvičování. Klasický posun umožňuje například tréning vlastní výslovnosti a poslech výrazů s nastavitelnými pauzami a počtem opakování, v manuálním a automatickém režimu reagujete na výrazy, které Vám Euroword předloží k procvičení pomocí možnosti „znám“ nebo „neznám“ a zejména k třídění Vašich znalostí tzn. které výrazy znáte a které neznáte. Ty, které neznáte se vkládají do databáze problémových výrazů (viz. níže).
Procvičování problémových výrazů
Tato funkce spočívá v zaměření se na „problémové„ výrazy, neboli ty, které vám dělaly problém ve výše popsaném procvičovacím režimu. Možnost procvičit si pouze ty výrazy, které jste v předchozím procvičování neznali, je velice významná funkce, která Vám ušetří čas. Neboť soustředit se pouze na výrazy, které neznáte vám pomůže rychleji a efektivněji se je naučit.
Způsob procvičování si opět navolíte v nabídkách vpravo. Pokud si navolíte klasický režim výuky, počet výrazů ve slovníku se nemění. Tento režim slouží k seznámení se a k „osvěžení“ si daných výrazů. Při volbě manuálního nebo automatického posunu však dochází ke změně počtu problémových slovíček. Je to dáno tím, že soustavným opakováním vám některé výrazy musí zůstat v paměti a vy je potom v manuálním nebo automatickém režimu posunu označíte klikem na ikonu znám - tento výraz se vyřadí ze skupiny problémových po dvojnásobné správné odpovědi. Proto byste měli po každém procvičení problémových výrazů zjistit, že je jich na konci procvičování méně než jich bylo na jeho počátku. Cílem je samozřejmě se naučit všechny problémové výrazy, neboli projít je tolikrát, dokud je všechny neoznačíte pomocí ikony „Vím“. Potom dojde k vyřazení daného slovníku ze skupiny problémových, protože počet problémových slov bude 0.
Pokud se rozhodnete „nalít si do hlavy“ všechny špatné/neznámé výrazy najednou, zaklikněte si funkci...
Režim typu výuky
Tato funkce slouží ke kontinuálnímu procvičování problémových výrazů a je založena na tom, že pokud při procvičování označíte určitý výraz opět pomocí ikony „Nevím“ , neboli že daný výraz neznáte, tento výraz se „namnoží“ do fronty výrazů k procvičení ještě jednou. Všimněte si, že ukazatel počtu výrazů „ve frontě“ k procvičení se zvýší pokaždé, když označíte některý výraz pomocí ikony „Nevím“. A co je účelem? čím častěji daný výraz označíte jako problémový, tím častěji na něj později narazíte. A čím častěji na něj narazíte, tím lépe si jej zapamatujete. Účelem je samozřejmě dojít až na konec procvičování, které končí ve chvíli, kdy je počet problémových slov ve všech lekcích 0.
Vytvoření vlastního audio-CD
Kliknutím na ikonu „Vytvoř audio CD“ si můžete s EuroWordem vytvořit zvukové soubory a posléze vypálit vlastní audio CD nebo je převést do formátu mp3. Tato funkce má samozřejmě smysl, pokud máte soubory k procvičení ozvučeny. Tato funkce je velmi užitečná a to zejména tehdy kdy nemáte k dispozici počítač a chcete využít svůj čas efektivně pro výuku cizího jazyka.
Tisk
EuroWord vám umožní tisknout výrazy (opět buď všechny nebo pouze problémové) na dva formáty:
A4, kde jsou výrazy seřazeny ve dvou sloupcích
oboustranné výukové kartičky, které jsou velmi stará a velmi populární metoda výuky.
Výhodou EuroWordu je, že nekomunikuje přímo s tiskárnou, ale vytvoří soubor ve formátu rtf, který si můžete kamkoli uložit a kdykoli vytisknout.
Všeobecné metodické pokyny pro práci s EuroWordem
Pracujte s EuroWordem každý den 10 – 15 minut. Používejte zejména automatický posun s nastavenou pauzou maximálně 3 vteřiny
Jednou za týden si vyšetřete alespoň hodinu na celkové opakování více slovníků najednou.
Používejte tiskové výstupy, zejména s problémovými výrazy. Co dva tři dny si vytiskněte aktualizovaný seznam problémových výrazů.
Pokud pracujete se zvukem, každý týden si sestavte nové CD s aktuálními problémovými výrazy. Toto CD vozte např. v autě a snažte se denně poslouchat alespoň 10 – 15 minut.
Pokud budete s EuroWordem pracovat tímto způsobem, bez problému se můžete naučit až sto nových výrazů týdně. Podmínkou je pravidelnost kombinovaná s metodickým úsilím a využitím maxima možností, které Vám EuroWord přináší.

 
Zobrazit více

Články odjinud